GALERIE ANDY

Ohrada, autor: Petr Probst

Vážení návštěvníci Galerie Andy !

 

Vítám vás na svých nových stránkách a děkuji vám, že jste si našli čas k jejich návštěvě. Obrazy a obrázky zde představené mají za úkol vás potěšit - a možná i pobavit, stejně jako mají presentovat můj pohled na svět, možná i na naše bytí na něm.

Galerie Andy tímto získává novou, a snad i konečnou podobu, která již zcela vyhovuje dnešnímu požadavku přehledných a dobře dostupných stránek.

Doufám, že se vám i tato galerie zalíbí a stane se místem, kde si vaše oči a mysl alespoň na chvíli odpočinou od únavy všedního dne.

Pokud se tak stane, nepracovali jsme s panem Standou Řábkem zbytečně.

Petr Probst