GALERIE ANDY

Ohrada, autor: Petr Probst

Městské muzeum v Čelákovicích ve dnech 22.4 až 14.5.2006 bylo místem setkání s mými někdejšími učiteli, pro něž jsem výstavu, jakožto poděkování za jejich úsilí mne vzdělati, zde instaloval. Setkání se uskutečnilo po čtyřiceti letech. Výstavu zahájil koncert skupiny Cal-y-cante. Vystaveno bylo 30 obrazů a kresby s kolážemi uloženými ve vitrínách.